Gold - COMEXTicker: FUTGC - Daily OHLCVOI: 12/1974 to current
Silver - COMEXTicker: FUTSI - Daily OHLCVOI: 6/1963 to current
PalladiumTicker: FUTPA - Daily OHLCVOI: 1/1977 to current
PlatinumTicker: FUTPL - Daily OHLCVOI: 1/1974 to current
Copper HGTicker: FUTHG - Daily OHLCVOI: 1/1966 to current
CRB Futures Index - OriginalTicker: FUTCI - Daily OHLCVOI: 1/1947 to current
CRB Index - NewTicker: FUTCR - Daily OHLCVOI: 1/1947 to current
Goldman Sachs Commodity IndexTicker: FUTGI - Daily OHLCVOI: 7/1992 to current
.
Heating OilTicker: FUTHO - Daily OHLCVOI: 11/1978 to current
Light CrudeTicker: FUTCL - Daily OHLCVOI: 5/1983 to current
Natural GasTicker: FUTNG - Daily OHLCVOI: 4/1990 to current
NY Unleaded GasTicker: FUTHU - Daily OHLCVOI: 12/1984 to current
Propane GasTicker: FUTPN - Daily OHLCVOI: 1/1994 to current
.
Australian Dollar/USDTicker: FUTAD - Daily OHLCVOI: 1/1987 to current
British Pound/USDTicker: FUTBP - Daily OHLCVOI: 5/1972 to current
Canadian Dollar/USDTicker: FUTCD - Daily OHLCVOI: 1/1977 to current
Euro/USDTicker: FUTEC - Daily OHLCVOI: 1/1999 to current
Japan Yen/USD *100Ticker: FUTJY - Daily OHLCVOI: 5/1972 to current
Mexican Peso/USDTicker: FUTMP - Daily OHLCVOI: 4/1995 to current
New Zealand Dollar/USDTicker: FUTNE - Daily OHLCVOI: 4/2004 to current
South African Rand/USDTicker: FUTRA - Daily OHLCVOI: 10/1997 to current
Swiss Franc/USDTicker: FUTSF - Daily OHLCVOI: 5/1972 to current
US Dollar IndexTicker: FUTDX - Daily OHLCVOI: 11/1985 to current
.
Dow Jones Industrial IndexTicker: FUTDJ - Daily OHLCVOI: 10/1997 to current
Nasdaq 100 IndexTicker: FUTND - Daily OHLCVOI: 4/1996 to current
Russell 2000 IndexTicker: FUTRL - Daily OHLCVOI: 10/1999 to current
SP500 IndexTicker: FUTSP - Daily OHLCVOI: 4/1982 to current
Nikkei 225 IndexTicker: FUTNK - Daily OHLCVOI: 6/1990 to current
.
US T-Note 2 YearTicker: FUTTU - Daily OHLCVOI: 6/1990 to current
US T-Note 5 YearTicker: FUTFV - Daily OHLCVOI: 5/1987 to current
US T-Note 10 YearTicker: FUTTY - Daily OHLCVOI: 5/1982 to current
US T-Bond 30 YearTicker: FUTUS - Daily OHLCVOI: 8/1977 to current
Fed Funds RateTicker: FUTFF - Daily OHLCVOI: 10/1988 to current
EuroDollarsTicker: FUTED - Daily OHLCVOI: 2/1982 to current
1 Month LiborTicker: FUTEM - Daily OHLCVOI: 4/1990 to current
3 Month EuroYenTicker: FUTEY - Daily OHLCVOI: 3/1996 to current
Municipal BondsTicker: FUTMB - Daily OHLCVOI: 3/1996 to 4/2006
.
CornTicker: FUTC - Daily OHLCVOI: 1/1949 to current
OatsTicker: FUTO - Daily OHLCVOI: 1/1949 to current
Rough RiceTicker: FUTRR - Daily OHLCVOI: 10/1988 to current
SoybeansTicker: FUTS - Daily OHLCVOI: 1/1949 to current
Soybean MealTicker: FUTSM - Daily OHLCVOI: 2/1968 to current
Soybean OilTicker: FUTBO - Daily OHLCVOI: 3/1968 to current
Wheat CBOTTicker: FUTW - Daily OHLCVOI: 1/1980 to current
Wheat KansasTicker: FUTKW - Daily OHLCVOI: 2/1968 to current
Wheat MGETicker: FUTMW - Daily OHLCVOI: 11/1980 to current
.
CocoaTicker: FUTCC - Daily OHLCVOI: 12/1965 to current
CoffeeTicker: FUTKC - Daily OHLCVOI: 8/1972 to current
CottonTicker: FUTCT - Daily OHLCVOI: 3/1967 to current
BFP MilkTicker: FUTDA - Daily OHLCVOI: 1/1996 to current
LumberTicker: FUTLB - Daily OHLCVOI: 11/1972 to current
Orange JuiceTicker: FUTOJ - Daily OHLCVOI: 10/1966 to current
Sugar #11Ticker: FUTSB - Daily OHLCVOI: 12/1965 to current
Sugar #14Ticker: FUTSE - Daily OHLCVOI: 1/1994 to current
.
Feeder CattleTicker: FUTFC - Daily OHLCVOI: 6/1976 to current
Live CattleTicker: FUTLC - Daily OHLCVOI: 2/1976 to current
Lean HogsTicker: FUTLH - Daily OHLCVOI: 2/1966 to current
Pork BelliesTicker: FUTPB - Daily OHLCVOI: 3/1969 to current
.
AG - Silver 1000ozTicker: FUTAG - Daily OHLCVOI: 7/1981 to 8/2001
ES - Mini SP500Ticker: FUTES - Daily OHLCVOI: 9/1997 to 12/2004
MD - Nasdaq 100Ticker: FUTMD - Daily OHLCVOI: 10/1999 to 8/2001
MQ - Mexican PesoTicker: FUTMQ - Daily OHLCVOI: 10/1999 to 8/2001
NQ - E-mini NasdaqTicker: FUTNQ - Daily OHLCVOI: 10/1985 to 8/2001
NR - RiceTicker: FUTNR - Daily OHLCVOI: 5/2001 to 8/2001
RZ - Euro-Swiss FrancTicker: FUTRZ - Daily OHLCVOI: 3/1998 to 8/2001
SC - SP400 MidcapTicker: FUTSC - Daily OHLCVOI: 9/1998 to 8/2001
SS - Short Sterling - LIFFETicker: FUTSS - Daily OHLCVOI: 5/2001 to 8/2001
TB - T Bill - 90 DayTicker: FUTTB - Daily OHLCVOI: 4/1988 to 9/2003
YX - NYSE FuturesTicker: FUTYX - Daily OHLCVOI: 5/2001 to 9/2003
PulpexTicker: PULPEX - Daily OHLCVOI: 6/1997 to 4/2001
RS - CanolaTicker: FUTRS - Daily OHLCVOI: 11/2004 to 1/2005